Zgodovina praznuje 25 let v zraku s serijo 'Washington'

Tri dobesedne noči docudrama omrežju pomaga proslaviti četrt stoletja zgodovinskega pripovedovanja.