CW pobere pilote 'Izgubljeni dečki' in 'Maverick'

Pridružijo se predhodnim pilotnim pickup-ima 'Kung Fu' in 'Republika Sarah.'