WATCH: Larry David in Bernie Sanders ugotovita, da sta bratranca pri iskanju korenin

In njihove reakcije so neprecenljive.