WATCH: Pop tvori grozno 'Clique'

Britanci imajo svoje zelo malo lažnivcev in prihajajo na osnovni kabel.